Site icon Fshati Gjelbër

Blej shtëpi me kredi, vetëm 5,000€ pjesëmarrje me BKT Kosova

Blej shtëpi me kredi në Fshatin e Gjelbër, me vetëm 5,000€ pjesëmarrje
Ofertë atraktive për blerje të shtëpisë në bashkëpunim me BKT Kosova
Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.62%
Shpenzime administrative 0.50%
Kohëzgjatja e kredisë deri në 180 muaj
Hipotekë mund të lihet shtëpia e blerë
Exit mobile version