Fillimi

 • Gjendja Duke u ndërtuar
 • Hapësira 281 m²
 • Lokacioni Shtëpi dyshe
 • Lloji Shtëpi Individuale
 • Shtëpi Varg1200
 • Dhoma Gjumi3
 • Parking2
 • Qëndrimi ditor1
 • Banjo1
 • Kthina teknike1
 • Erëmbrojtësi1
 • Lloxha1