Blej shtëpi me kredi në Fshatin e Gjelbër, me vetëm 5,000€ pjesëmarrje
Ofertë atraktive për blerje të shtëpisë në bashkëpunim me BKT Kosova
☑️ Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
☑️ Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.62%
☑️ Shpenzime administrative 0.50%
☑️ Kohëzgjatja e kredisë deri në 180 muaj
☑️ Hipotekë mund të lihet shtëpia e blerë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *